Gayatri Pariwar, Yug Nirman, Atlanta: Gayatri Jayanti with 51 Kundi Mahayagya.

6/1/2014 3:00 PM

Gayatri Pariwar, Yug Nirman, Atlanta: Gayatri Jayanti with 51 Kundi Mahayagya.

Gayatri Pariwar, Yug Nirman, Atlanta: Gayatri Jayanti with 51 Kundi Mahayagya.

Date: Sunday, June 1, 2014
Time: 3:00 pm.
Venue: Sardar Patel Bhavan, Gujarati Samaj Hall, 5331 Royal Wood Parkway, Tucker, GA 30084.
Contact: 770-961-8431.

Gayatri Pariwar-0514_680.jpg


Back to Events...

 

DIGITAL ISSUE


 09_19_Cover-Mumbai-Trains.jpg

 

eKhabar

Sign up for our weekly newsletter
eKhabar

Click here    

 Alpharetta CVB Ad_Khabar_2x2_Sept 2019.jpg

Peachtree Orthopedics web ad.jpg

Mirus EB-5 Banner AD2.png

Raj&Patel-CPA-Web-Banner.jpg

Krishnan Co WebBanner.jpg 

Embassy-Banner-ad-v6-2.jpg

SERVITIX.gif

 

DineshMehta-CPA-Banner-0813.jpg 

SDK small banner 7-16.jpg