Sanatan Mandir: Shravan Somvaar

8/12/2013 6:30 PM

Sanatan Mandir: Shravan Somvaar

Sanatan Mandir: Shravan Somvaar.
– 44 Kalash Shiv Abhisheks.

Dates: Mondays: 8/12, 8/19, 8/26, 9/2.
Time: 6:30-7 pm Falahar; 7:15-8:15 pm Aarti, Abhishek.
Venue: 1281 Cooper Lake Rd SE, Smyrna, GA 30082.
Contact: Pramod Padhiji 770-436-3719 or 770-334-7300

Shravan Somvaar 2013 PDF_680.jpg


Back to Events...

 

DIGITAL ISSUE

09_18_Cover_Generation-1.5.jpg
 

 

eKhabar

Sign up for our weekly newsletter
eKhabar

Click here    

 

Alpharetta-CVB-Ad_Khabar-Banner-2x2_09-2018.jpg

Krishnan Co WebBanner.jpg

SERVITIX.gif

DineshMehta-CPA-Banner-0813.jpg  

Raj&Patel-CPA-Web-Banner.jpg 

Prime Travels.com_new banner 5.10.18.jpg

SDK small banner 7-16.jpg