Sri Shirdi Sainatha 3rd Varshikothsavam

3/14/2012 9:00 AM

Sri Shirdi Sainatha 3rd Varshikothsavam Program Highlights: 03/14/12 to 03/18/12

March 14, Wednesday:
9:00 a.m. - 11:00 a.m. - Maha Ganapati Homam

6:30 p.m. - 9:00 p.m. - Anugnya, Mahasankalpam, Ankurarpana, Maha Ganapathi Pooja, Punyahavachanam, Acharya Ritvikavaranam, Akhanda Deepa Sthaana Kalasa Adhivasam, Arathi, Mantrapushpam, Theertha Prasadam

March 15, Thursday:
8:00 a.m. - 11:00 a.m. - Maha Ganapathi Pooja, pradhana Kalasa Sthapana, Ashtothara Shatha Kalasa Sthapana (108)

March 16, Friday
8:00 a.m. - 11:00 a.m. - Maha Ganapathi Pooja, Kumbhaaradhanam, Sri Sainatha Mula Mantra Homam, Sri Rama Taraka Homam, Sri Rudra Homam, Arathi

March 17, Saturday:
2:00 p.m. - 5:00 p.m. - Maha Sai Satyanarayana Vrath
6:00 a.m. - 6:00 p.m. - Ekaham - Sai Satcharita Parayanam

March 18, Sunday:
9:00 a.m. - 9:30 a.m. - Maha Purnahuti
9:30 a.m. - 11:00 a.m. - Ashtothara Shatha Kalasabhishekam to Sri Shirdi Sai Baba (108 Kalasalu)

Contact: 678-455-7200

www.atlantasaitemple.org


Back to Events...

 

DIGITAL ISSUE


 10_19_Cover-What-Diwali-Means-to-Me.jpg

 

eKhabar

Sign up for our weekly newsletter
eKhabar

Click here    

 Alpharetta CVB Ad_Khabar_2x2_Sept 2019.jpg

Peachtree Orthopedics web ad.jpg

Mirus EB-5 Banner AD2.png

Raj&Patel-CPA-Web-Banner.jpg

Krishnan Co WebBanner.jpg 

Embassy-Banner-ad-v6-2.jpg

SERVITIX.gif

 

DineshMehta-CPA-Banner-0813.jpg 

SDK small banner 7-16.jpg