Hindu Temple of Atlanta: August events

8/29/2015 11:00 AM

Hindu Temple of Atlanta: August events

August events at Hindu Temple of Atlanta:

Aug 1- Balaji Abhishekam, 11 am;
              Srinivasa Kalyanam, 3 pm;
              Karyasiddhi Hanuman Puja, 5 pm;
Aug 2 - Rudra Homam, 9:15 am (AtiRudram Special);
               Mahanyasa Purvaka Ekadasa Rudrabhishekam, 11 am;
Aug 3 - Sankashtahara Chaturthi, 10 am;
Aug 6 - Kalabhirava Ashtami/ Abhishekam, 6:30 pm;
Aug 9 - Saraswathi Puja (academic year starting), 1 pm;
               Kalasarpa Dosha Nivarana (Rahu kala) Puja, 6:30 pm;
Aug 11 - Pradosham (Siva & Nandi Abhishekam), 6:30 pm;
Aug 12-16 - Siva Temple 3rd Brahmotsavam and 11th Varshikotsavam;
Aug 14 - Masa SivaRatri (Rudrabhishekam), at 10 am;
Aug 19 - Naga Panchami & Garuda Panchami, 11 am;
Aug 27 - Pradosham (Siva & Nandi Abhishekam), 6:30 pm;
Aug 28 - Varakashmi Vratam & Satyanarayana Puja (Sraavana Purnima), 7 pm;
Aug 29 - RigVeda Upakarma & YajurVeda Upakarma, 7 am;
                  Sravana Utsavam, 11 am

Venue: Hindu Temple of Atlanta, 5851 Georgia Hwy 85, Riverdale, GA 30274
Contact: 770-907-7102, HTAManager@hindutempleofatlanta.org​


Back to Events...

 

DIGITAL ISSUE 

04_24-Cover-Indian-Broadway.jpg

 

eKhabar

Sign up for our weekly newsletter
eKhabar

        

Potomac_wavesmedia Banner ad.png 

TrophyPoint-Webads-200x200-4.jpg

  NRSPAY_Khabar-Website_2x2_Ad.gif

Krishnan Co WebBanner.jpg

Raj&Patel-CPA-Web-Banner.jpg

Embassy Bank_gif.gif 

MedRates-Banner-11-23.jpg

DineshMehta-CPA-Banner-0813.jpg