Hindu Temple of Atlanta: January events

1/26/2015 6:30 PM

Hindu Temple of Atlanta: January events

Hindu Temple of Atlanta - January events

Dates: Please see below.
Times: Please see below or contact the temple.
Venue: Hindu Temple of Atlanta, 5851 Georgia Hwy 85, Riverdale, GA 30274
Contact: 770-907-7102, HTAManager@hindutempleofatlanta.org, www.hindutempleofatlanta.org

1. Navodaya
2. Pradosham
4. Satyanarayana Puja – Purnima
8. Sankashtahara Chaturthi
11. KoodraiVellum
13. Bhogi – Andal Kalyanam & Kalabhairava Ashtami
14. Makara Sankranthi – Uttarayanam Begins - Pitru Tarpanas
15. Kanumu – Mangalyabala Puja
17. Pradosham - Sani Trayodasi
18. Masa SivaRatri
21. Vasavi Atmarpanam
24. Vasanta Panchami
25. Subramanya Shashti
26. Ratha Saptami
30. Bhishma Ekadasi
31. Pradosham - Sani Trayodasi


Back to Events...

 

DIGITAL ISSUE 

05_24-Cover-Parenting-Debate.jpg

 

eKhabar

Sign up for our weekly newsletter
eKhabar

        

Potomac_wavesmedia Banner ad.png

asian american-200.jpg

 atlanta_namadwaar_summer_camp_2024__1__480.png

TrophyPoint-Webads-200x200-4.jpg

  NRSPAY_Khabar-Website_2x2_Ad.gif

Krishnan Co WebBanner.jpg

Raj&Patel-CPA-Web-Banner.jpg

Embassy Bank_gif.gif 

MedRates-Banner-11-23.jpg

DineshMehta-CPA-Banner-0813.jpg